Arbejdsområder PDF Udskriv Email

Knop & Co Advokater beskæftiger sig bredt med erhvervslivets mange forhold og er for så vidt en full-service advokatvirksomhed. Der er dog områder, hvorunder advokatfirmaet har en særlig indgående viden.


Vi besvarer gerne din henvendelse, hvis du er i tvivl om, hvorvidt vi kan være dig behjælpelige, eller hvis du blot vil vide nærmere om særlig forhold eller problemstillinger.


Knop & Co Advokater arbejder særligt med:

 • Selskabsret og virksomhedsledelse
 • Selskabsret generelt.
 • Bestyrelsesarbejde.
 • Interessentskaber.
 • Køb og salg af virksomheder, forretninger og aktiviteter.
 • Aktionær- og anpartshaveroverenskomster.
 • Levering af anparts- og aktieselskaber.
 • Ansættelseskontrakter, herunder direktørkontrakter.
 • Produktbeskyttelse og ophavsrettigheder.
 • Beskyttelse af navnerettigheder.
 • Retssager.


Virksomhedsetablering

Selvstændig virksomhed generelt. Juridisk, virksomhedsmæssig og købmandsmæssig rådgivning og bistand i forbindelse med start af enhver form for selvstændig virksomhed.


Iværksættere
Igennem 11 år har virksomheden fokuseret specielt på iværksætteres forhold og forstår iværksætterens særlige økonomiske og sociale forhold. Særlig honorarordning for iværksættere.


Kontrakter
Erhvervskontrakter af mange forskellige typer, eksempelvis forhandler- og distributørkontrakter, agentaftaler, salgs- og leveringsbetingelser, konsulent og samarbejdsaftaler, underleverandøraftaler, erhvervslejekontrakter, licensaftaler, ophavsretsaftaler og ansættelsesaftaler med konkurrencebegrænsninger.


Retssager
Mange forskellige typer af tvister, der behandles ved domstolene og voldgiftsretter.


Produktbeskyttelse og ophavsrettigheder
Sager om krænkelse af produkt- eller navnerettigheder, ophavsrettigheder, domænerettigheder, databaser, koncepter og idéer.


Kunde- og konkurrenceklausuler
Sager om Funktionærloven og Markedsføringsloven om grænserne for konkurrencebegrænsningsaftaler i og udenfor ansættelsesforhold.


Markedsføringsret og Varemærkeret
Sager om god markedsføringsskik, forretningskendetegn, forretningshemmeligheder, fogedforbud og erstatning. Sager om forveksling, snyltning, krænkelser og sletning.


IT-ret
Kontrakter, ophavsrets- og licensrettigheder, domænerettigheder, e-handel, markedsføring, retssager og internet generelt.


Erhvervslejeret og fast ejendom.
Sager om erhvervslejekontrakter, indgåelse og ophør heraf, lejefastsættelsessager og tvister af enhver art. Overdragelse af fast ejendom af enhver art.


Ansættelsesaftaler
Funktionær- og timelønsansættelser, Direktørkontrakter, sager om ansættelsesforhold, herunder ophævelser, opsigelse, kontraktsvilkårsændringer mm.


Internationale kontrakter
Vi udarbejder alle kontrakter på engelsk, hvis det ønskes.


 

Hosting: Wahlgreen